Casal vacances 2024 Montornès del vallès

* Camps obligatoris
DADES DE LA PERSONA QUE FA LA INSCRIPCIÓ
(1) Els pares, mares o tutors/es que no pugin formalitzar personalment la preinscripció, poden delegar el tràmit en altres persones adjuntant una fotocòpia del Document d'Identitat de qui autoritza i de la persona autoritzada.

SERVEIS SOL·LICITATS - Ompliu un apartat per a cada participant

Dades del participant Esborrar preinscripció
El codi de la targeta sanitària, 4 lletres i 10 números.
CIP
/ /
Adjunta la documentació:

SERVEIS

Opcions de l'Activitat: Casal de vacances 2024 (Nascuts/des del 01/01/2012 al 31/12/2020)
Serveis del 25 al 28 de juny del 1 al 5 de juliol del 8 al 12 de juliol del 15 al 19 de juliol del 22 al 26 de juliol
Casal esportiu
Nascuts/des del 01/01/2012 al 31/12/2020
Casal lleure
Nascuts/des del 01/01/2012 al 31/12/2020
Servei de menjador
de 13 a 15:30 h
Nascuts/des del 01/01/2012 al 31/12/2020
Servei d'acollida matí
de 7,30 a 8,45 h
Nascuts/des del 01/01/2012 al 31/12/2020
Import opcions escollides: 0,00 €

Persones autoritzades pels representants legals a recollir els infants

Import total: 0,00 €*